CÔNG TẮC & Ổ CẮM


SERIES I7

Download Catalogue

I7-701013-61

 • • Công Tắc Đơn 1 Chiều Có Led - Grey
 • • Giá : 261.100 Vnd

701013-46

 • • Công Tắc Đơn 1 Chiều Có Led - Champagne
 • • Giá : 261.100 Vnd

701013

 • • Công Tắc Đơn 1 Chiều Có Led - White
 • • Giá : 224.100 Vnd

701023-61

 • • Công Tắc Đôi 1 Chiều Có Led - Grey
 • • Giá : 425.000 Vnd

701023-46

 • • Công Tắc Đôi 1 Chiều Có Led - Champagne
 • • Giá : 425.000 Vnd

701023

 • • Công Tắc Đôi 1 Chiều Có Led - White
 • • Giá : 388.000 Vnd

701033-61

 • • Công Tắc Ba 1 Chiều Có Led - Grey
 • • Giá : 562.000 Vnd

701033-46

 • • Công Tắc Ba 1 Chiều Có Led - Champagne
 • • Giá : 562.000 Vnd

701033

 • • Công Tắc Ba 1 Chiều Có Led - White
 • • Giá : 525.000 Vnd

701043-61

 • • Công Tắc Bốn 1 Chiều Có Led - Grey
 • • Giá : 751.800 Vnd

701043-46

 • • Công Tắc Bốn 1 Chiều Có Led - Champagne
 • • Giá : 751.800 Vnd

701043

 • • Công Tắc Bốn 1 Chiều Có Led - White
 • • Giá : 714.800 Vnd

701011-61

 • • Công Tắc Đơn 1 Chiều - Grey
 • • Giá : 148.100 Vnd

701011-46

 • • Công Tắc Đơn 1 Chiều - Champagne
 • • Giá : 148.100 Vnd

701011

 • • Công Tắc Đơn 1 Chiều - White
 • • Giá : 111.100 Vnd

CÔNG TẮC & Ổ CẮM


SERIES S6

Download Catalogue

581011-61

 • • Công Tắc Đơn 1 Chiều - Grey
 • • Giá : 130.500 Vnd

581011-46

 • • Công Tắc Đơn 1 Chiều - Champagne
 • • Giá : 130.500 Vnd

581011

 • • Công Tắc Đơn 1 Chiều - White
 • • Giá : 91.700 Vnd

581021-61

 • • Công Tắc Đôi 1 Chiều - Grey
 • • Giá : 175.000 Vnd

581021-46

 • • Công Tắc Đôi 1 Chiều - Champagne
 • • Giá : 175.000 Vnd

581021

 • • Công Tắc Đôi 1 Chiều - White
 • • Giá : 136.100 Vnd

581031-61

 • • Công Tắc Ba 1 Chiều - Grey
 • • Giá : 222.200 Vnd

581031-46

 • • Công Tắc Ba 1 Chiều - Champagne
 • • Giá : 222.200 Vnd

581031

 • • Công Tắc Ba 1 Chiều - White
 • • Giá : 183.300 Vnd

581041-61

 • • Công Tắc Bốn 1 Chiều - Grey
 • • Giá : 324.000 Vnd

581041-46

 • • Công Tắc Bốn 1 Chiều - Champagne
 • • Giá : 324.000 Vnd

581041

 • • Công Tắc Bốn 1 Chiều - White
 • • Giá : 285.200 Vnd

581012-61

 • • Công Tắc Đơn 2 Chiều - Grey
 • • Giá : 149.000 Vnd

581012-46

 • • Công Tắc Đơn 2 Chiều - Champagne
 • • Giá : 149.000 Vnd

581012

 • • Công Tắc Đơn 2 Chiều - White
 • • Giá : 110.200 Vnd

ĐÈN ÂM TRẦN

Download Catalogue

Simon

 • • SimonA3
 • • CRI > 92
 • • Nhiệt độ mầu 2700 - 3000 - 4000
 • • Dimmable / non Dim
 • • Lỗ khoét phi 105 mm
 • • Lỗ khoét phi 105 mm

Simon

 • • SimonA3
 • • CRI > 92
 • • Nhiệt độ mầu 2700 - 3000 - 4000
 • • Dimmable / non Dim
 • • Lỗ khoét phi 105 mm
 • • Lỗ khoét phi 105 mm

Simon

 • • SimonA3
 • • CRI > 92
 • • Nhiệt độ mầu 2700 - 3000 - 4000
 • • Dimmable / non Dim
 • • Lỗ khoét phi 105 mm
 • • Lỗ khoét phi 105 mm

Simon

 • • SimonA3
 • • CRI > 92
 • • Nhiệt độ mầu 2700 - 3000 - 4000
 • • Dimmable / non Dim
 • • Lỗ khoét phi 105 mm
 • • Lỗ khoét phi 105 mm

Simon

 • • SimonA3
 • • CRI > 92
 • • Nhiệt độ mầu 2700 - 3000 - 4000
 • • Dimmable / non Dim
 • • Lỗ khoét phi 105 mm
 • • Lỗ khoét phi 105 mm

Simon

 • • SimonA3
 • • CRI > 92
 • • Nhiệt độ mầu 2700 - 3000 - 4000
 • • Dimmable / non Dim
 • • Lỗ khoét phi 105 mm
 • • Lỗ khoét phi 105 mm

Simon

 • • SimonA3
 • • CRI > 92
 • • Nhiệt độ mầu 2700 - 3000 - 4000
 • • Dimmable / non Dim
 • • Lỗ khoét phi 105 mm
 • • Lỗ khoét phi 105 mm

Simon

 • • SimonA3
 • • CRI > 92
 • • Nhiệt độ mầu 2700 - 3000 - 4000
 • • Dimmable / non Dim
 • • Lỗ khoét phi 105 mm
 • • Lỗ khoét phi 105 mm

Simon

 • • SimonA3
 • • CRI > 92
 • • Nhiệt độ mầu 2700 - 3000 - 4000
 • • Dimmable / non Dim
 • • Lỗ khoét phi 105 mm
 • • Lỗ khoét phi 105 mm

Simon

 • • SimonA3
 • • CRI > 92
 • • Nhiệt độ mầu 2700 - 3000 - 4000
 • • Dimmable / non Dim
 • • Lỗ khoét phi 105 mm
 • • Lỗ khoét phi 105 mm